Aby wypożyczyć sprzęt należy:

 • zapoznać się z regulaminem wypożyczania sprzętu
 • zostawić pracownikowi wypożyczalni ważny dokument tożsamości(dowód osobisty, paszport, lub prawo jazdy), lub kaucje wys. od 100 do 800 zł w zależności od wartości wypożyczonego sprzętu
 • podpisać się na umowie wypożyczenia
 • zapłacić z góry opłatę za wypożyczenie
 • sprzęt należy oddać w umówionym i opłaconym terminie, zwrot sprzętu z opóźnieniem spowoduje pobranie dopłaty – 20zł za każdą godzinę
 • w przypadku nie zwrócenia sprzętu 24h po deklarowanym terminie zwrotu powiadamiamy policję o kradzieży
 • jeśli pracownik uzna klienta za niewiarygodnego może odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania powodów
 • w przypadku zwrotu uszkodzonego sprzętu pracownik wyceni szkodę i pobierze określoną kwotę za części oraz naprawę sprzętu
 • w przypadku kradzieży klient pokryje szkodę wg wyceny sprzętu przez pracownika
 • wypożyczając sprzęt klient przejmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie jego użytkowania przed wypożyczeniem proszę zapoznać się ze stanem technicznym i wizualnym rowerów, sprawnością i sposobem działania hamulców i przerzutek, stanem ogumienia i wyposażenia
 • Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania sprzętu przez klienta. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni ztytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.