Polskie odcinki ścieżek Single Track

Parking usytuowany jest ok. 200 m wyżej stacji, skąd zaczynają się dwie trasy: Zajęcznik o średnim poziomie trudności oraz Czarniawską Kopę, która dedykowana jest dla doświadczonych rowerzystów

Czeskie centrum nad Smrkem

Czeskie centrum jest usytuwane w novym mescie nad smrkiem, obok lokalnego jeziora znajduja się camingi, gastronomia oraz atrakcje dla dzieci. Stąd wyruszymy na czeskie tras. Od łatwej Násupní, Hřebenáč i średnio trudną Oborę.